[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ยินดีต้อนรับ[x] ปิด
 

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  สภาพทั่วไป
  สภาพทางเศรษฐกิจ
  สภาพทางสังคม
  ข้อมูลอื่นๆ
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
สถานที่ตั้งเทศบาล


ผู้บริหาร
พนักงานส่วนเทศบาล
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสวัสดิการสังคม
  กองการศึกษา
  กิจการสภา


อัลบั้มกิจกรรม(Gallerry).
เว็บบอร์ดบุคคลทั่วไป.
เว็บบอร์ดสำหรับเยาวชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ
ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี


เบอร์โทรศัพท์
กฎหมายน่ารู้
ข่าวสมัครงาน
หนังสือกรม
หนังสือจังหวัด


กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
สำนักงานทะเบียนราษฎร
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค้นหมายเลขโทรศัพท์
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ค้นรหัสไปรษณีย์


หน้าแรก. | ติดต่อเรา | เว็บบอร์ด | ปฏิทินกิจกรรม | สำหรับเจ้าหน้าที่ | e-mail

  
Untitled Document

สภาพทางเศรษฐกิจ


1.1 อาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวน ทำนา และทำไร่ เช่น ข้าวโพด หน่อไม้หวาน ถั่วลิสงและการปลูกผักสวนครัว ฯลฯ ส่วนการเลี้ยงสัตว์ จะเป็น การเลี้ยงวัว เลี้ยงหมู การเลี้ยงไก่ฯและพืชเศรษฐกิจของตำบลหนองบัวที่ทำรายได้ให้แก่เกษตรกรก็คือ ผักหวานป่า ที่มีการปลูกเกือบทุกหมู่บ้านของตำบลหนองบัว
1.2 หน่วยธุรกิจ/บริการสาธารณะ ในเขตตำบล
ปั๊มน้ำมัน/ก๊าช จำนวน 3 แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 แห่ง
โรงสีขนาดเล็ก จำนวน 2 แห่ง
ร้านค้าทั่วไป จำนวน - แห่ง
ลาน/สนามกีฬา จำนวน 3 แห่ง
อื่น ๆ(โรงผลิตปุ๋ยชีวภาพ) จำนวน 1 แห่ง
โกดัง เก็บผลิตผลทางการเกษตร จำนวน 1 แห่ง

2.3 ผลผลิตหรือสินค้าสำคัญของตำบล

ผลผลิตทางการเกษตร ข้าวโพด ถั่วลิสง มันแกว ผักหวานป่า ข้าว ผักหวานป่า
ผลผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน ได้แก่ ดอกไม้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
2.4 แรงงานอัตราค่าจ้างทั่วไป วันละ 300 บาท


นายจรัญ พูลสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว


นายประสิทธิ์ เสนเกลี้ยง
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
แผนงานและโครงการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณ 2560
รายงานการเงิน
 
ท่านเห็นด้วยกับข้อมูลในเว็บไซด์นี้หรือไม่ ?
ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย
คลิ๊กดูผลโหวด