[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ยินดีต้อนรับ[x] ปิด
 

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  สภาพทั่วไป
  สภาพทางเศรษฐกิจ
  สภาพทางสังคม
  ข้อมูลอื่นๆ
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
สถานที่ตั้งเทศบาล


ผู้บริหาร
พนักงานส่วนเทศบาล
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสวัสดิการสังคม
  กองการศึกษา
  กิจการสภา


อัลบั้มกิจกรรม(Gallerry).
เว็บบอร์ดบุคคลทั่วไป.
เว็บบอร์ดสำหรับเยาวชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ
ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี


เบอร์โทรศัพท์
กฎหมายน่ารู้
ข่าวสมัครงาน
หนังสือกรม
หนังสือจังหวัด


กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
สำนักงานทะเบียนราษฎร
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค้นหมายเลขโทรศัพท์
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ค้นรหัสไปรษณีย์


หน้าแรก. | ติดต่อเรา | เว็บบอร์ด | ปฏิทินกิจกรรม | สำหรับเจ้าหน้าที่ | e-mail

  

ประวัติความเป็นมา :

      ที่ทำการเทศบาลตำบลหนองบัว ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี    อยู่ทางทิศตะวันออก   อยู่ห่างจากอำเภอบ้านหมอ ประมาณ 8 กิโลเมตร    มีเนื้อที่รวม     23.19   ตารางกิโลเมตร หรือ 14,493.75  ไร่

      เทศบาลตำบลหนองบัว ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วน ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว  เมื่อ วันที่ 6 กันยายน 2556   โดยมี    นายจรัญ  พูลสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว 2556 - ปัจจุบัน

นายจรัญ พูลสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว


นายประสิทธิ์ เสนเกลี้ยง
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
แผนงานและโครงการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณ 2560
รายงานการเงิน
 
ท่านเห็นด้วยกับข้อมูลในเว็บไซด์นี้หรือไม่ ?
ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย
คลิ๊กดูผลโหวด